BLIJVEN ETEN OP SCHOOL

De kleuters en leerlingen die 's middags op school blijven eten, brengen zelf hun boterhammen mee. We vragen om voor een evenwichtige maaltijd te zorgen en geen snoep mee te geven.
In de school van Kwaadmechelen wordt er geen drank meer verkocht. De leerlingen brengen bij voorkeur water mee in een herbruikbaar flesje of drinkbeker. In de school van Genendijk wordt er 's middags nog wel fruitsap en (choco-)melk verkocht, maar ook hier promoten we het drinken van water.

AFWEZIGHEDEN

Vanaf schooljaar 2015-2016 is een doktersbriefje niet langer verplicht voor korte afwezigheden wegens ziekte in de week voor en na een schoolvakantie!
U mag dan dus zelf een briefje schrijven voor een afwezigheid van max. 3 schooldagen. Denk eraan dat u slechts 4x per schooljaar een afwezigheid wegens ziekte zelf mag wettigen. Is uw kind meer afwezig wegens ziekte, dan is een doktersbriefje altijd noodzakelijk.

MEDICATIE OP SCHOOL

We willen er uw aandacht op richten dat de klasleerkracht geen medicatie mag toedienen aan uw kind zonder medisch attest waarop de juiste dosering vermeld staat. Vraag ernaar bij uw huisdokter! U vindt dit ook in ons schoolreglement: 'In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een medisch attest dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.'

SCHOOLBROCHURE

De schoolbrochure wordt niet meer jaarlijks automatisch voor alle gezinnen afgedrukt. U ontvangt wel een afgedrukt exemplaar bij de eerste inschrijving in onze school. Nadien kan u de meest recente versie terugvinden op onze website bij 'onze school'. Wie dit wenst, kan op eenvoudig verzoek een afgedrukt exemplaar ontvangen.

VEILIGHEID

Onze schoolpoorten zijn tijdens de schooluren gesloten. Gelieve uw kinderen dus tijdig naar school te brengen. Hebt u een afspraak op school? Dan kan u naar het secretariaat telefoneren (of in Genendijk naar het GSM-nummer) en u wordt binnengelaten.

 

MOVE TEGEN PESTEN

Wij doen samen met de oudste kleuters en de hele lagere school mee aan de move tegen pesten! Het thema is: Horen, zien en DOEN! Zo maken we de problematiek van pesten bespreekbaar in de klassen en bespreken we met de kinderen hoe ze kunnen reageren bij pesten.  

AANPAK PESTEN OP SCHOOL

 naamlooshoren zien doen

GEZOND ONTBIJT

Elk schooljaar biedt de gemeente een (gratis) gezond ontbijt aan aan de kinderen van onze school.
Het ene schooljaar is het de beurt aan de kleuters en de leerlingen van de eerste graad, het andere schooljaar voor de leerlingen van de 2de en 3de graad. Zo leren de kinderen dat gezond ontbijten zeer lekker en gezellig is.