Onze school


Basisschool De Sterre behoort tot het vrije, katholieke onderwijsnet en heeft twee vestigingsplaatsen in Ham:
- Kwaadmechelen, Poststraat 6
- Genendijk, Kerkstraat 6.
In beide vestigingsplaatsen wordt zowel kleuteronderwijs als lager onderwijs aangeboden.
Het administratieve gedeelte van de school bevindt zich in Kwaadmechelen en dit is ook het correspondentieadres van de school.

Onze infobrochure met het schoolreglement wordt momenteel aangepast aan de nieuwe wettelijke bepalingen. Daarna kan u deze opnieuw hier raadplegen.

De brochure wordt niet meer bij elke aanpassing automatisch voor alle gezinnen afgedrukt. Op eenvoudig verzoek kan u wel een afgedrukt exemplaar ontvangen.

 Het overzicht van onze schooluren vindt u hier

 

 

Filmpjes over de leefregels in onze school:
Kwaadmechelen
Genendijk

-----------------------------------------------------------------------------------------

Onze klassen en leerkrachtenteam voor het schooljaar 2019-2020

Directeur: Mariet Gevers

Administratief medewerker: Marina Maes

Boekhouding: Anja P.

De Sterre Genendijk       

Kleuters                                    

Juf Chris: 2,5- en 3-jarigen

Juf Sophie: 4- en 5-jarigen

Lagere school

Juf Marleen: 1ste graad

Juf Lori: 2de graad

Meester Johan: 3de graad

Juf Danny: ondersteuning graadklassen en zorgleerkracht

 

De Sterre Kwaadmechelen  

Kleuters                                            

Juf Mieke: 2,5- en 3-jarigen

Juf Nicole: 3-jarigen

juf Lore T: 3- + 4-jarigen 

Juf Line: 4-jarigen

Juf Rachel : 5-jarigen 

Juf Anne en juf Diane: 5-jarigen

Juf Patricia: Kinderverzorgster

Juf Caroline: ondersteuning in de klas

Lagere school

Juf Lut en juf Katleen: 1ste leerjaar A

Juf Liesbeth: 1ste leerjaar B

Meester Dirk en Juf Valérie: 2de leerjaar A 

Juf Greet: 3de leerjaar  A

Juf Katrien en juf Valérie: 3de leerjaar B

Juf Katleen, juf Karen en juf Diane: 4de leerjaar (vm gesplitst)

Juf Griet: 5de leerjaar A

Juf Hermine: 6de leerjaar A

Juf Gwen: 6de leerjaar B

Juf Diane en juf Valérie: zorgleerkracht

 

De Sterre Genendijk en Kwaadmechelen

Juf Amelie: Bewegingsopvoeding kleuters

Meester Lieven: Bewegingsopvoeding lagere school

Juf Rosette: zorgcoördinator

Juf Lize : Zorgleerkracht kleuters

Meester Bert: ICT-leerkracht en preventieadviseur