Onze school


Basisschool De Sterre behoort tot het vrije, katholieke onderwijsnet en heeft twee vestigingsplaatsen in Ham:
- Kwaadmechelen, Poststraat 6
- Genendijk, Kerkstraat 6.
In beide vestigingsplaatsen wordt zowel kleuteronderwijs als lager onderwijs aangeboden.
Het administratieve gedeelte van de school bevindt zich in Kwaadmechelen en dit is ook het correspondentieadres van de school.

Onze infobrochure met het schoolreglement wordt momenteel aangepast aan de nieuwe wettelijke bepalingen. Daarna kan u deze opnieuw hier raadplegen.

De brochure wordt niet meer bij elke aanpassing automatisch voor alle gezinnen afgedrukt. Op eenvoudig verzoek kan u wel een afgedrukt exemplaar ontvangen.

 Het overzicht van onze schooluren vindt u hier

 

 

Filmpjes over de leefregels in onze school:
Kwaadmechelen
Genendijk

-----------------------------------------------------------------------------------------

Onze klassen en leerkrachtenteam voor het schooljaar 2018-2019

Directeur: Mariet 

Administratief medewerker: Marina 

Boekhouding: Anja 

De Sterre Genendijk       

Kleuters                                    

Juf Chris: 2,5- en 3-jarigen

Juf Sophie: 4- en 5-jarigen

Lagere school

Juf Marleen: 1ste graad

Juf Danny: 3de leerjaar

Juf Lori: 4de leerjaar

Meester Johan: 3de graad

 

De Sterre Kwaadmechelen  

Kleuters                                            

Juf Mieke: 2,5- en 3-jarigen

Juf Nicole: 3-jarigen

Juf Hilde en juf Lore S: 4-jarigen 

Juf Line: 4-jarigen

Juf Rachel en juf Lize: 5-jarigen (vervanging van juf Lore T)

Juf Anne en juf Diane: 5-jarigen

Juf Patricia: Kinderverzorgster

Lagere school

Juf Lut en juf Katleen: 1ste leerjaar A

Meester Dirk en Juf Valérie: 2de leerjaar A 

Juf Karen: 2de leerjaar B

Juf Greet: 3de leerjaar  A

Juf Katrien: 3de leerjaar B

Juf Diane en juf Katleen: 4de leerjaar 

Juf Griet: 5de leerjaar A

Juf Gwen: 5de leerjaar B

juf Hermine: 6de leerjaar 

 

De Sterre Genendijk en Kwaadmechelen

Juf Amelie: Bewegingsopvoeding kleuters

Meester Lieven: Bewegingsopvoeding lagere school

Juf Rosette: zorgcoördinator

Juf Lize en juf Rachel: Zorgleerkracht kleuters

Juf Liesbeth en juf Valérie: zorgleerkracht lagere school

Meester Bert: ICT-leerkracht en preventieadviseur